O şəffaf sularının çoxdan dəyişib rəngi!

İntiqama çağırır, susmaq bilməyir cəngi !

Dünənki mərdliyinin bu gün gəlib zamanı !

Səni gözləyir meydan, döyüşlərin sultanı !

İgidim, canım mənim!

Haydı, ASLANIM MƏNİM !

MARŞ,İRƏLİ!
AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ!

DÖNMƏZ GERİ AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ!

HACKED BY : kmlzb33f

Ferid23 ■ Sexavet ■ kmlzb33f ■ T43RIZ ■ LozariuS ■ GHULIEV

Anti-armenia Team (www.anti-armenia.org)

MİSSİYAMIZ:
Azərbaycanın virtual təhlükəsizliyini təmin etmək, Azərbaycana və Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımları, ədalətsizlikləri, erməni terrorizmini,erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırmaq və Konstitusiyamıza zidd, Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olan və yalnış informasiyalar yayan saytların aradan qaldırılmasını təmin etmək, həmçinin təhlükəsizliklə bağlı istənilən Azərbaycan saytlarının idarə heyətinə təmənnasız köməklik göstərməkdən ibarətdir.

OUR MISSION:
To ensure virtual security of Azerbaijan, to inform the world regarding the genocides, injustice and armenian terrorism committed against Azerbaijan and Azerbaijani people and maintain elimination of websites that publish wrong information which is against our Constitution, interests of national interests of Azerbaijan, also to give any free support regarding the security issues to the board members of Azerbaijani websites.